Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Styczniowe inspirację💜

Kolor czarny też potrafi być bardzo barwny.

Coś się kończy, aby mogło pojawić się nowe

nie warto ubolewać nad stratą czegoś, czego nigdy tak naprawdę nie było, ponieważ istniało to w pewnej rzeczywistości ale jako złudzenie.